Czy od 1 stycznia 2020 polskie laboratoria będą nadal wykonywać pomiary AST i QAL2? piątek, 2019-08-02

 

 

 

Grono Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych już od 2016 roku prowadzi korespondencję z GIOŚ, Ministerstwem Środowiska i PCA na temat problemów w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, a szczególnie opublikowanych w 2017 roku norm, które spowodowały dużo zamieszania na rynku pomiarów.

PN-EN 14789:2017:

Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu — Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm

PN-EN 14792:2017:

Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu — Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja

PN-EN 15058:2017:

Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla — Standardowa metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni .

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami.

Jest nadzieja i światełko w tunelu, czekamy na termin spotkania w GIOŚ, na którym zostaną omówione proponowane ustalenia. Zegar ciągle bije na naszą i przemysłu niekorzyść.

Mam nadzieję, że dalszy ciąg nastąpi.

M.D.