Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w Zespole Ekspertów – Technicznej Grupie roboczej do opracowania rozporządzeń odnoszących się do pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dziękujemy, za docenienie ciężkiej i wytrwałej pracy naszych kluczowych ekspertów, którzy zawsze byli gotowi odpowiadać na pytania odnoszące się do specyfiki pomiarowej.

Zespół Ekspertów decyzja GIOŚ