Materiały konferencyjne

Konferencja – 16 maja 2011

Obowiązki zakładów pracy w zakresie pomiarów emitowanych zanieczyszczeń – pomiary ciągłe , okresowe , wykonywane dla potrzeb PRTR. Jaką dokumentację przekazywać do instytucji kontrolujących?

Ochrona powietrza – obowiązki przedsiębiorców i sankcje karne za ich nieprzestrzeganie 

Bilansowanie Emisji

Aktualne  źródła  problemów  przy realizacji  pomiarów  ciągłych  – procedury  QAL 1,  QAL 2,  QAL 3 oraz  AST  wg  normy  PN-EN 14181

Wymagania prawno-normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR

Nadzór nad systemem monitoringu emisji

Jak właściwie sprawować nadzór nad jakością wskazań systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i normą PN-EN 14181:2005?

Tematyka szkolenia:

 • Obowiązki operatorów automatycznych systemów monitoringu zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza wynikające z obowiązującego prawa i normy PN – EN 14181:2005. Najczęstsze problemy przy realizacji Procedur QAL1 , QAL2 , QAL3 oraz AST.
 • Kompleksowy nadzór nad systemami monitoringu emisji zanieczyszczeń w całym zakresie (projekt, montaż, rozruch, odbiór i utrzymanie sprawności) – QAL2, QAL3 i AST w praktyce.
 • Wymagania stawiane przez weryfikatorów i auditorów  na przykładzie projektu Wspólnych Wdrożeń redukcji emisji gazów cieplarnianych w Zakładach Azotowych w Tarnowie.
 • Przepisy prawne obowiązujące właścicieli i operatorów  AMS
 • Podsumowanie – zasady stosowania przepisów prawnych podczas eksploatacji oraz nadzoru nad jakością wskazań systemów monitoringu zanieczyszczeń

Informacje organizacyjne:

 • Miejsce Szkolenia
  • Centrum Bankowo – Finansowe “Nowy Świat”, Sala konferencyjna “A”, ul.Nowy Świat 6, Warszawa
 • Rozpoczęcie zajęć
  • 08.06.2010 godz: 10:00
 • Czas trwania zajęć:
  • 6 godzin
 • Cena szkolenia
  • 590.00 zł

PROMOCJA!!!

Specjalna promocyjna cena dla Członków PSLE – 150 zł

Cena obejmuje:

 • wykłady
 • materiały szkoleniowe
 • świadectwo uczestnictwa
 • dyskusję w gronie uczestników
 • poczęstunek w trakcie szkolenia
 • organizację i obsługę w trakcie szkolenia

Prezentacja Włodzisława Ćwiąkalskiego

Wdrożenie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675

Prezentacja Elwiry Chmielowiec-Karpowicz

Wdrożenie Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 15675 do normy PN-EN ISO/IEC 17025

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Materiały konferencyjne

Konferencja - 16 maja 2011

Obowiązki zakładów pracy w zakresie pomiarów emitowanych zanieczyszczeń – pomiary ciągłe , okresowe , wykonywane dla potrzeb PRTR. Jaką dokumentację przekazywać do instytucji kontrolujących?

Przyjazne linki