Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznaje rację Polsce w sprawie skargi na konkluzje BAT dla energetyki

W opublikowanym dziś wyroku w sprawie skargi Polski na konkluzje BAT dla sektora energetycznego Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnia decyzję Komisji Europejskiej. Jednocześnie TSUE utrzymuje czasowo konkluzje BAT w mocy dając KE rok na wydanie nowej decyzji i przyjęcie jej zgodnie z prawem. Szczegółowe konsekwencje orzeczenia będzie można określić po szczegółowej analizie prawnej. Prawdopodobne jest, że KE złoży skargę na ogłoszony właśnie wyrok. 17 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 ustanawiająca konkluzje BAT [...]

Read more...

Rozmowa z… Adamem Białkowskim odcinek #16

Przed Państwem szesnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W szesnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Adam Białkowski.   Adam Białkowski – obecnie Operations Manager w firmie BSI. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze oceny, certyfikacji i zarządzania ryzykiem, które zdobywał w [...]

Read more...

Myślę, że…

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji. Po pierwszym pobieżnym przeczytaniu rozporządzenia, miałam jedno spostrzeżenie, po ponownym przeczytaniu doszło jeszcze jedno. I o tych dwóch kwestiach chciałabym napisać. W Rozporządzeniu w § 7 i § 8, zostało użyte sformułowanie: „termin zakończenia pomiarów”, Poniżej przytaczam dokładnie te zapisy: Wyniki pomiarów oraz inne dane [...]

Read more...

Rozmowa z… Tadeuszem Hudymą odcinek #15 – część 1

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W piętnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Tadeusz Hudyma.     Tadeusz Hudyma od lat specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych.  Jest współtwórcą i konstruktorem pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego [...]

Read more...

Rozmowa z… Grzegorz Ulikowski

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W jedenastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Grzegorz Ulikowski. Grzegorz Ulikowski Ekspert, auditor techniczny z zakresu pomiarów emisji gazów odlotowych, główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w CLB GIOŚ [...]

Read more...

Rozmowa z… Tadeuszem Hudymą

Dzisiejszą rozmową rozpoczynamy cykl spotkań z naszymi Ekspertami w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. O inauguracyjną rozmowę poprosiłam naszego eksperta i przyjaciela Tadeusza Hudymę.   Tadeusz Hudyma specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych jest współtwórcą, konstruktorem pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego [...]

Read more...

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w Zespole Ekspertów [...]

Read more...

Czy od 1 stycznia 2020 polskie laboratoria będą nadal wykonywać pomiary AST i QAL2? piątek, 2019-08-02

      Grono Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych już od 2016 roku prowadzi korespondencję z GIOŚ, Ministerstwem Środowiska i PCA na temat problemów w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, a szczególnie opublikowanych w 2017 roku norm, które spowodowały dużo zamieszania na rynku pomiarów. PN-EN 14789:2017: Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu — Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm PN-EN 14792:2017: Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu — Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja PN-EN 15058:2017: Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego [...]

Read more...

Jak nowe wydanie DAB-08 wpłynie na działalność laboratoriów?

Tekst DAB-08 wyd. 2 z dnia 30.05.2016 r. został opracowany w Polskim Centrum Akredytacji w uzgodnieniu z Ministerstwem Środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, a także z uwzględnieniem opinii Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Środowiska. Nowelizacja dokumentu związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości po (więcej…)

Read more...

Nowe normy emisyjne w kontroli AMS i co dalej?

Opublikowanie nowych norm „emisyjnych” oraz odnoszące się stanowisko odpowiednich organów państwowych, wywołało bardzo duże zamieszania na rynku pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, a szczególnie w zakresie kontroli i kalibracji automatycznych systemów pomiarowych (AMS). Przemysł i emisyjne Laboratoria badawcze, z przyczyn od nich niezależnych, zostały postawione przed faktem braku możliwości wykonywania powyższych pomiarów. (więcej…)

Read more...