Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznaje rację Polsce w sprawie skargi na konkluzje BAT dla energetyki

W opublikowanym dziś wyroku w sprawie skargi Polski na konkluzje BAT dla sektora energetycznego Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnia decyzję Komisji Europejskiej. Jednocześnie TSUE utrzymuje czasowo konkluzje BAT w mocy dając KE rok na wydanie nowej decyzji i przyjęcie jej zgodnie z prawem. Szczegółowe konsekwencje orzeczenia będzie można określić po szczegółowej analizie prawnej. Prawdopodobne jest, że KE złoży skargę na ogłoszony właśnie wyrok. 17 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 ustanawiająca konkluzje BAT [...]

Read more...

Rozmowa z… Adamem Białkowskim odcinek #16

Przed Państwem szesnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W szesnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Adam Białkowski.   Adam Białkowski – obecnie Operations Manager w firmie BSI. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze oceny, certyfikacji i zarządzania ryzykiem, które zdobywał w [...]

Read more...

Myślę, że…

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji. Po pierwszym pobieżnym przeczytaniu rozporządzenia, miałam jedno spostrzeżenie, po ponownym przeczytaniu doszło jeszcze jedno. I o tych dwóch kwestiach chciałabym napisać. W Rozporządzeniu w § 7 i § 8, zostało użyte sformułowanie: „termin zakończenia pomiarów”, Poniżej przytaczam dokładnie te zapisy: Wyniki pomiarów oraz inne dane [...]

Read more...

Rozmowa z… Tadeuszem Hudymą odcinek #15 – część 1

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W piętnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Tadeusz Hudyma.     Tadeusz Hudyma od lat specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych.  Jest współtwórcą i konstruktorem pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego [...]

Read more...

Rozmowa z… Grzegorz Ulikowski

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W jedenastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Grzegorz Ulikowski. Grzegorz Ulikowski Ekspert, auditor techniczny z zakresu pomiarów emisji gazów odlotowych, główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w CLB GIOŚ [...]

Read more...

Rozmowa z… Tadeuszem Hudymą

Dzisiejszą rozmową rozpoczynamy cykl spotkań z naszymi Ekspertami w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. O inauguracyjną rozmowę poprosiłam naszego eksperta i przyjaciela Tadeusza Hudymę.   Tadeusz Hudyma specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych jest współtwórcą, konstruktorem pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego [...]

Read more...