Bezpłatny Webinar z Eugeniuszem Głowackim

Od 2025 roku instalacje energetycznego spalania paliw poniżej 50 MWh będą zobowiązane dotrzymywać standardów emisyjnych wynikających z implementacji Dyrektywy MPC (średnie źródła spalania paliw).   Głównym problemem dla tych instalacji będzie dotrzymanie standardów emisyjnych dla siarki. Dlatego podczas webinaru przedstawimy różnego rodzaju technologie odsiarczania spalin, podamy ich warunki techniczne oraz wady i zalety eksploatacji. Jeżeli zastanawiasz się nad tym jaki sposób odsiarczania wybrać dla swojej instalacji webinar ten ukierunkuje Cię i pomoże w podjęciu decyzji. Jeżeli eksploatujesz instalację powyżej 50 MWh – ten webinar [...]

Read more...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznaje rację Polsce w sprawie skargi na konkluzje BAT dla energetyki

W opublikowanym dziś wyroku w sprawie skargi Polski na konkluzje BAT dla sektora energetycznego Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnia decyzję Komisji Europejskiej. Jednocześnie TSUE utrzymuje czasowo konkluzje BAT w mocy dając KE rok na wydanie nowej decyzji i przyjęcie jej zgodnie z prawem. Szczegółowe konsekwencje orzeczenia będzie można określić po szczegółowej analizie prawnej. Prawdopodobne jest, że KE złoży skargę na ogłoszony właśnie wyrok. 17 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 ustanawiająca konkluzje BAT [...]

Read more...

Rozmowa z… Adamem Białkowskim odcinek #16

Przed Państwem szesnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W szesnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Adam Białkowski.   Adam Białkowski – obecnie Operations Manager w firmie BSI. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze oceny, certyfikacji i zarządzania ryzykiem, które zdobywał w [...]

Read more...

Myślę, że…

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji. Po pierwszym pobieżnym przeczytaniu rozporządzenia, miałam jedno spostrzeżenie, po ponownym przeczytaniu doszło jeszcze jedno. I o tych dwóch kwestiach chciałabym napisać. W Rozporządzeniu w § 7 i § 8, zostało użyte sformułowanie: „termin zakończenia pomiarów”, Poniżej przytaczam dokładnie te zapisy: Wyniki pomiarów oraz inne dane [...]

Read more...

Rozmowa z… Tadeuszem Hudymą odcinek #15 – część 1

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W piętnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Tadeusz Hudyma.     Tadeusz Hudyma od lat specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych.  Jest współtwórcą i konstruktorem pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego [...]

Read more...

Rozmowa z… Grzegorz Ulikowski

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. W jedenastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Grzegorz Ulikowski. Grzegorz Ulikowski Ekspert, auditor techniczny z zakresu pomiarów emisji gazów odlotowych, główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w CLB GIOŚ [...]

Read more...

Rozmowa z… Tadeuszem Hudymą

Dzisiejszą rozmową rozpoczynamy cykl spotkań z naszymi Ekspertami w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska. Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…” CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży. O inauguracyjną rozmowę poprosiłam naszego eksperta i przyjaciela Tadeusza Hudymę.   Tadeusz Hudyma specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych jest współtwórcą, konstruktorem pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego [...]

Read more...