Czy od 1 stycznia 2020 polskie laboratoria będą nadal wykonywać pomiary AST i QAL2? piątek, 2019-08-02

      Grono Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych już od 2016 roku prowadzi korespondencję z GIOŚ, Ministerstwem Środowiska i PCA na temat problemów w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, a szczególnie opublikowanych w 2017 roku norm, które spowodowały dużo zamieszania na rynku pomiarów. PN-EN 14789:2017: Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu — Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm PN-EN 14792:2017: Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu — Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja PN-EN 15058:2017: Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego [...]

Read more...

Nowe normy emisyjne w kontroli AMS i co dalej?

Opublikowanie nowych norm „emisyjnych” oraz odnoszące się stanowisko odpowiednich organów państwowych, wywołało bardzo duże zamieszania na rynku pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, a szczególnie w zakresie kontroli i kalibracji automatycznych systemów pomiarowych (AMS). Przemysł i emisyjne Laboratoria badawcze, z przyczyn od nich niezależnych, zostały postawione przed faktem braku możliwości wykonywania powyższych pomiarów. (więcej…)

Read more...

Którym wydaniem normy posługujemy się w Polsce PN- EN 14181:2015, PN- EN 14181:2010, a może PN- EN 14181:2005? Kto powinien to rozstrzygnąć?

Podczas ostatnich Warsztatów Emisyjnych, które miały miejsce w terminie 19-21 października w Zakopanem 2017 r., zapoczątkowana została dyskusja na temat norm obcojęzycznych przywoływanych w polskich przepisach prawnych. W dyskusji skoncentrowaliśmy się szczególnie na normie PN-EN 14181, jednakże kwestia ta dotyczy również innych norm. Polskie Stowarzyszanie Laboratoriów Emisyjnych stoi na stanowisku, że normy  obcojęzyczne tylko przetłumaczone na język polski mogą być stosowane w obszarze prawnym. Nasze uzasadnienie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2014 roku  (więcej…)

Read more...