Polskie Stowarzyszenie
Laboratoriów Emisyjnych

Aktualności

Materiały konferencyjne

Konferencja - 16 maja 2011

Obowiązki zakładów pracy w zakresie pomiarów emitowanych zanieczyszczeń – pomiary ciągłe , okresowe , wykonywane dla potrzeb PRTR. Jaką dokumentację przekazywać do instytucji kontrolujących?

Nadzór nad systemem monitoringu emisji

Jak właściwie sprawować nadzór nad jakością wskazań systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i normą PN-EN 14181:2005?

Prezentacja Włodzisława Ćwiąkalskiego

Wdrożenie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675

Prezentacja Elwiry Chmielowiec-Karpowicz

Wdrożenie Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 15675 do normy PN-EN ISO/IEC 17025