Polskie Stowarzyszenie
Laboratoriów Emisyjnych

Aktualności


CE2 Centrum Edukacji zaprasza na

II Warsztaty Emisyjne

Hotel OSSA**** Congress & SPA, 16 - 18 marca 2015 r.

Pierwsza edycja Warsztatów, która odbyła się jesienią 2014 r. w Kazimierzu Dolnym cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - wzięło w niej udział ponad 50 osób. II Warsztaty Emisyjne są odpowiedzią na wciąż ogromną potrzebę dyskusji w tym temacie w związku ze zmianami w prawie dotyczącymi obowiązków pomiarowych przedsiębiorstw i dotrzymywania standardów emisyjnych do powietrza.

Program warsztatów

16 marca
od 15.00 - zakwaterowanie
18.00 - 19.00 - kolacja

17 marca
9.00 – 11.20 - Prawne aspekty ochrony środowiska po wejściu w życie POŚ.
Zmiany w standardach i warunkach prowadzenia pomiarów.
11.20 – 11.40 - przerwa kawowa
11.40 – 12.30 - panel dyskusyjny
12.30 – 14.30 - Wpływ dyrektywy IED i nowelizacji Prawa ochrony środowiska na obowiązki pomiarowe przedsiębiorstw
- Zaostrzenie wymagań emisyjnych i pomiarowych
- Zasady łączenia źródeł i ich konsekwencje dotyczące standardów i pomiarów
- Wpływ systemów pomiarowych na pracę kotła , zabezpieczenia elektrofiltrów i nowo powstających Instalacji Ochrony Środowiska
Pomiary okresowe rtęci - jak przygotować się do nowych wymagań rozporządzenia pomiarowego
14.30 - 15.30 - obiad
15.30 - 17.00 - Systemy monitoringu - nowe wymagania w aspekcie prawnym i technicznym.
Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ciągłej kontroli jakości wskazań systemów monitoringu przez właścicieli instalacji – Procedura QAL3.
Pomiary okresowe – rozszerzenie obowiązku pomiarowego o pomiar Hg oraz omówienie zmiany w zakresie metod ich wykonywania.
20.00 - kolacja

18 marca
9.30 - 10.30 - Forum Dyskusyjne ekspertów ochrony środowiska
Obowiązki ochrony środowiska wynikające z konkluzji BAT
10.30 - 11.00 – przerwa kawowa
11.00 - 12.00 - Systemy pomiarowe, nowe urządzenia do monitoringu ciągłego.
Automatyczny pomiar stężeń amoniaku do kontroli pracy instalacji SCR i SNCR
12.00 - 13.30 - Wymagania wobec laboratoriów wykonujących pomiary emisji do
powietrza, w tym AST i QAL 2. Kontrola realizacji wymagań.
13.30 - 14.30 - Kalibracja systemu monitoringu ciągłego wg punktu C
normy PN-EN 14181:2010 i kryteria oceny
14.30 – 15.30 - obiad



Patronat nad wydarzeniem objęło
Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych


 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia:
Hotel OSSA**** Congress & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, Miejscowość : Ossa

Koszt uczestnictwa:
1750 zł netto + 23%VAT - przy zgłoszeniu do 16 lutego
2100 zł netto + 23% VAT - przy zgłoszeniu po 16 lutego
Członków PSLE prosimy o bezpośredni kontakt z Magdaleną Snopczyńską w celu uzyskania informacji o specjalnej cenie. 

Organizator zapewnia: wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, 2 noclegi w pokojach jednoosobowych, przerwy kawowe, obiady i kolacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line do dnia 9 marca 2015 r.  
Zgłoszenia można także dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na nr fax-u 81 464 42 06 lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres info@ce2.pl

 

Szczegółowych informacji organizacyjnych o szkoleniu udziela:
CE2 Centrum Edukacji
Dział Realizacji Szkoleń - Tel.: 81 442 06 00, e-mail: info@ce2.pl

Informacje odnośnie programu i Prelegentów:
Magdalena Snopczyńska - Tel. kom. +48 783 994 124
Tel. 81 442 06 01; e-mail: magdalena.snopczynska@ce2.pl