Warsztaty emisyjne

Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na:

X edycję Warsztatów Emisyjnych

które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

Czy jesteś pewien, że właściwie interpretujesz przepisy i wiesz jak dostosować się do wszystkich wymagań?

Tylko na X Warsztatach zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Tylko u nas spotkasz się z wysokiej klasy ekspertami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania. Tylko u nas wiedza prawna, normatywna i techniczna podana „na tacy”, czyli wszystko o monitoringu ciągłym procesów spalania.

Biorąc udział w X Warsztatach Emisyjnych:

 • Rozwiejesz wątpliwości – uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania                  w zakresie przygotowania się do realizacji wymagań monitoringowych zapisanych     w Konkluzjach BAT.
 • Zmniejszysz koszty swojej działalności – dowiesz się jak sprostać nowym wymaganiom, jak dostosować monitoring emisji do Twojej instalacji. W jakich przypadkach istalować AMS, a w jakich pozostać przy pomiarach okresowych ? Dzięki temu zaoszczędzisz czas, pieniądze i efektywnie zaplanujesz oraz zakończysz inwestycje.
 • Zdobędziesz niezbędą wiedzę – pozbasz swoje obowiazki w zakresie nowych wymagań pomiarowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki czemu będziesz działał zgodnie z prawem i przy jednoczesnym uwzględnieniu strony ekonomicznej.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń, które pomogą Ci skutecznie ograniczyć nadmierną emisję zanieczyszczeń do powietrza z Twojej instalacji. Dzięki temu podejmiesz właściwe inwestycje mające na celu dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych oraz wartości dopuszczalnych. 
 • Uzyskasz informację jak dobrać nowe systemy AMS i jakie wymagania techniczne w związku z tym należy spełnić, co zaowocuje niską awaryjnością systemu i uniknięciem kar za niedotrzymywanie wymagań prawnych.

Nasi Eksperci skoncentrują się na zagadnieniach:

 • Prawnych aspektach realizacji wymagań monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z zapisami w konkluzjach BAT dla przemysłu.
 • Odstępstwach w konkluajach BAT – w zakres ich stosowania i konstrukcji dowodów na spełninie warunków.
 • Zmianach w zakresie obowiązków pomiarowych wynikających z konkluzji BAT dla przemysłu.
 • Nowych wymaganiach w zakresie ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • Aparaturze pomiarowej dla HCI, HF, Hg i NH3
 • Metodach pomiarowych, możliwości dostosowania istniejących AMS do nowych wymagań.
 • Metodach referencyjnych pomiarów wg procedury AST i QAL2 dla nowych związków objętych konkluzjami.
 • Modernizacji systemów pomiarów ciągłych pod kątem wymagań konkluzji BAT.
 • Niepewności pomiaru w dotrzymywaniu standardów emisyjnych dla pomiarów ciągłych i okresowych.
 • Jak prowadzić procedurę QAL3 przy coraz większej ilości substancji koniecznych do monitorowania.
 • Monitoringu emisji rtęci wg wymagań konkluzji BAT – metodach, wymaganiach          i możliwości ich spełniania.
 • Jak udowodnić stabilność emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza – pomiar okresowy czy pomiar ciągły ?
 • Aspektach metrologicznych niepewności pomiaru w ocenie wyniku pomiaru.
 • Obliczeniach wskaźników do opłat na podstawie pomiarów okresowych rtęci.
 • Wymaganiach dotyczących kalibracji i walidacji stałego zapewnenia jakości podczas eksploatacji oraz corocznego badania kontrolnego automatycznych systemów pomiarowych stosowanych do monitorowania emisji pyłu ze źródeł stacjonarnych wg PN-EN 13284-2:2018 i powiązaniu ze standardową metodą odniesienia opisaną       w PN-EN 13284-1:2018 oraz normą przyległą PN-EN ISO 16911-1:2013, dotyczącą pomiaru prędkości i natężenia przepływu gazu.
 • Monitoringu emisji w BAT-ch czyli, co zarządzający instalacją powinien wiedzieć        o pomiarach wykonywanych na jego obiektach.
 • Kompendium dla Zarządzającego czyli na co zwracamy uwagę gdy zlecamy wykonanie pomiarów. Strategia wykonywania pomiarów, emisja ze źródeł stacjonarnych – zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych PN-EN 14181:2015-02, metody SRM, równoważność metody alternatywnej z metodą odniesienia – PN-EN 14793.
 • Konkluzje BAT, a nowo projektowane i istniejące Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji AMS.
 • Wymaganiach dotyczących ciągłego pomiaru emisji zawartych w konkluzjach BAT.
 • Ciągłych pomiarach stężeń dla celów sterowania procesami odazotowania, odsiarczania i odpylania.
 • Wpływie normy PN-EN 15267-4 na pomiary sprawdzające i kalibrujące AMS.
 • Rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych dla zwiększenia dyspozycyjności systemów monitoringu w zakładach termicznych utylizacji odpadów.

Nasi eksperci:

 • Marcin Wiśniewski – Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert        w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.
 • Eugeniusz Głowacki – Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o.w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.
 • Elwira Chmielowiec-Karpowicz – Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE.
 • Piotr Burmistrz – Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista z zakresu technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Kierownik i główny wykonawca projektów finansowanych przez Europejski Instytut Technologiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i krajowe podmioty gospodarcze, konsultant firm z branży paliwowo-energetycznej. Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu metrologii oraz  systemu zarządzania jakością wg normy 17025.
 • Tadeusz Hudyma – Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:20015
 • Grzegorz Ulikowski – Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do  powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.
 • Marek Grzesiuk – OMC ENVAG Sp z o.o. – Specjalizuje się w doborze odpowiednich  systemów ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Interesuje się zastosowaniem nowych technik pomiarowych emisji rtęci.
 • Edward Sucharda – Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Systemów SICK Sp. z  o.o. Od 25 lat pracuje dla producenta analizatorów i systemów monitoringu emisji SICK AG.Prowadził liczne projekty dotyczące monitoringu emisji oraz pomiarów procesowych w Polskiej  Energetyce i na innych obiektach przemysłowych.Doświadczenia zawodowe dotyczą zarówno aktualnych przepisów, jak i aplikacji systemów jak również zagadnień serwisowych.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę CE2 Centrum edukacji www.ce2.pl

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 26 - 28 maja 2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem lub on-line.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki