Warsztaty emisyjne

Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na:

X edycję Warsztatów Emisyjnych

które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

Czy jesteś pewien, że właściwie interpretujesz przepisy i wiesz jak dostosować się do wszystkich wymagań?

Tylko na X Warsztatach zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Tylko u nas spotkasz się z wysokiej klasy ekspertami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania. Tylko u nas wiedza prawna, normatywna i techniczna podana „na tacy”, czyli wszystko o monitoringu ciągłym procesów spalania.

Biorąc udział w X Warsztatach Emisyjnych:

 • Rozwiejesz wątpliwości – uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania                  w zakresie przygotowania się do realizacji wymagań monitoringowych zapisanych     w Konkluzjach BAT.
 • Zmniejszysz koszty swojej działalności – dowiesz się jak sprostać nowym wymaganiom, jak dostosować monitoring emisji do Twojej instalacji. W jakich przypadkach istalować AMS, a w jakich pozostać przy pomiarach okresowych ? Dzięki temu zaoszczędzisz czas, pieniądze i efektywnie zaplanujesz oraz zakończysz inwestycje.
 • Zdobędziesz niezbędą wiedzę – pozbasz swoje obowiazki w zakresie nowych wymagań pomiarowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki czemu będziesz działał zgodnie z prawem i przy jednoczesnym uwzględnieniu strony ekonomicznej.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń, które pomogą Ci skutecznie ograniczyć nadmierną emisję zanieczyszczeń do powietrza z Twojej instalacji. Dzięki temu podejmiesz właściwe inwestycje mające na celu dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych oraz wartości dopuszczalnych. 
 • Uzyskasz informację jak dobrać nowe systemy AMS i jakie wymagania techniczne w związku z tym należy spełnić, co zaowocuje niską awaryjnością systemu i uniknięciem kar za niedotrzymywanie wymagań prawnych.

Nasi Eksperci skoncentrują się na zagadnieniach:

 • Prawnych aspektach realizacji wymagań monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z zapisami w konkluzjach BAT dla przemysłu.
 • Odstępstwach w konkluajach BAT – w zakres ich stosowania i konstrukcji dowodów na spełninie warunków.
 • Zmianach w zakresie obowiązków pomiarowych wynikających z konkluzji BAT dla przemysłu.
 • Nowych wymaganiach w zakresie ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • Aparaturze pomiarowej dla HCI, HF, Hg i NH3
 • Metodach pomiarowych, możliwości dostosowania istniejących AMS do nowych wymagań.
 • Metodach referencyjnych pomiarów wg procedury AST i QAL2 dla nowych związków objętych konkluzjami.
 • Modernizacji systemów pomiarów ciągłych pod kątem wymagań konkluzji BAT.
 • Niepewności pomiaru w dotrzymywaniu standardów emisyjnych dla pomiarów ciągłych i okresowych.
 • Jak prowadzić procedurę QAL3 przy coraz większej ilości substancji koniecznych do monitorowania.
 • Monitoringu emisji rtęci wg wymagań konkluzji BAT – metodach, wymaganiach          i możliwości ich spełniania.
 • Jak udowodnić stabilność emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza – pomiar okresowy czy pomiar ciągły ?
 • Aspektach metrologicznych niepewności pomiaru w ocenie wyniku pomiaru.
 • Obliczeniach wskaźników do opłat na podstawie pomiarów okresowych rtęci.
 • Wymaganiach dotyczących kalibracji i walidacji stałego zapewnenia jakości podczas eksploatacji oraz corocznego badania kontrolnego automatycznych systemów pomiarowych stosowanych do monitorowania emisji pyłu ze źródeł stacjonarnych wg PN-EN 13284-2:2018 i powiązaniu ze standardową metodą odniesienia opisaną       w PN-EN 13284-1:2018 oraz normą przyległą PN-EN ISO 16911-1:2013, dotyczącą pomiaru prędkości i natężenia przepływu gazu.
 • Monitoringu emisji w BAT-ch czyli, co zarządzający instalacją powinien wiedzieć        o pomiarach wykonywanych na jego obiektach.
 • Kompendium dla Zarządzającego czyli na co zwracamy uwagę gdy zlecamy wykonanie pomiarów. Strategia wykonywania pomiarów, emisja ze źródeł stacjonarnych – zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych PN-EN 14181:2015-02, metody SRM, równoważność metody alternatywnej z metodą odniesienia – PN-EN 14793.
 • Konkluzje BAT, a nowo projektowane i istniejące Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji AMS.
 • Wymaganiach dotyczących ciągłego pomiaru emisji zawartych w konkluzjach BAT.
 • Ciągłych pomiarach stężeń dla celów sterowania procesami odazotowania, odsiarczania i odpylania.
 • Wpływie normy PN-EN 15267-4 na pomiary sprawdzające i kalibrujące AMS.
 • Rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych dla zwiększenia dyspozycyjności systemów monitoringu w zakładach termicznych utylizacji odpadów.

Nasi eksperci:

 • Marcin Wiśniewski – Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert        w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.
 • Eugeniusz Głowacki – Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o.w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.
 • Elwira Chmielowiec-Karpowicz – Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE.
 • Piotr Burmistrz – Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista z zakresu technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Kierownik i główny wykonawca projektów finansowanych przez Europejski Instytut Technologiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i krajowe podmioty gospodarcze, konsultant firm z branży paliwowo-energetycznej. Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu metrologii oraz  systemu zarządzania jakością wg normy 17025.
 • Tadeusz Hudyma – Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:20015
 • Grzegorz Ulikowski – Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do  powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.
 • Marek Grzesiuk – OMC ENVAG Sp z o.o. – Specjalizuje się w doborze odpowiednich  systemów ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Interesuje się zastosowaniem nowych technik pomiarowych emisji rtęci.
 • Edward Sucharda – Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Systemów SICK Sp. z  o.o. Od 25 lat pracuje dla producenta analizatorów i systemów monitoringu emisji SICK AG.Prowadził liczne projekty dotyczące monitoringu emisji oraz pomiarów procesowych w Polskiej  Energetyce i na innych obiektach przemysłowych.Doświadczenia zawodowe dotyczą zarówno aktualnych przepisów, jak i aplikacji systemów jak również zagadnień serwisowych.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę CE2 Centrum edukacji www.ce2.pl

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

Żegnamy naszego Kolegę nie mogąc się pogodzić z jego odejściem. Szczególnie trudno jest powiedzieć żegnaj człowiekowi, który był zawsze życzliwy i pogodny, wspaniały kolega i prawdziwy fachowiec. Chętnie dzielił się swoją wiedza i był naszym wsparciem.

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 13 - 15.10.2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem.

Bezpłatny Webinar z Eugeniuszem Głowackim

Od 2025 roku instalacje energetycznego spalania paliw poniżej 50 MWh będą zobowiązane dotrzymywać standardów emisyjnych wynikających z implementacji Dyrektywy MPC (średnie źródła spalania paliw).
Głównym problemem dla tych instalacji będzie dotrzymanie standardów emisyjnych dla siarki. Dlatego podczas webinaru przedstawimy różnego rodzaju technologie odsiarczania spalin, podamy ich warunki techniczne oraz wady i zalety eksploatacji.
Jeżeli zastanawiasz się nad tym jaki sposób odsiarczania wybrać dla swojej instalacji webinar ten ukierunkuje Cię i pomoże w podjęciu decyzji.
Jeżeli eksploatujesz instalację powyżej 50 MWh – ten webinar też jest dla Ciebie.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki