Jak zostać jednym z nas


Regulamin przyjęcia członków zwyczajnych

Wypełnienie Ankiety – wniosku
Uzyskanie rekomendacji 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Złożenie ankiety i rekomendacji do Zarządu PSLE
Podanie przez Zarząd informacji członkom zwyczajnym o wpłynięciu aplikacji
Po 14 dniach od przekazania informacji Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu/nie przyjęciu
Powiadomienie Kandydata o decyzji
Wpisanie przyjętego członka na Listę
W przypadku gdy, członek zwyczajny jest pracownikiem firmy to może ona stać się członkiem wspierającym z pominięciem wymagań pkt. 2

Regulamin przyjęcia członków wspierających

Wypełnienie Ankiety – wniosku
Uzyskanie rekomendacji 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Złożenie ankiety i rekomendacji do Zarządu PSLEPodanie przez  Zarząd informacji członkom PSLE o wpłynięciu aplikacji
Po 14 dniach od przekazania informacji Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu/nie przyjęciu
Powiadomienie Kandydata o decyzji
Wpisanie przyjętego członka na Listę

Regulamin korzystania z logo Stowarzyszenia

Logo może być używane przez członków PSLE:

  • na dokumentach firmowych członków PSLE,
  • na sprawozdaniach z badań,
  • na materiałach reklamowych.


Składka członkowska

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Składka członkowska wynosi 1200 zł rocznie.
Składka może być płatna w całości do końca stycznia każdego roku lub w dwóch ratach: do końca stycznia i do końca czerwca danego roku.
Forma płatności – przelewem na konto PSLE
74 1020 3147 0000 8702 0076 6618
Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych,
ul. Powstania Styczniowego 95E/2 ; 20-706 Lublin,
Nota księgowa poświadczająca dokonanie wpłaty składki na rzecz Stowarzyszenia nie jest podstawą do wliczenia składki w koszty firmy
Płatność składki członkowskiej za każdego członka zwyczajnego może przejąć firma będąca członkiem wspierającym posiadająca swoich przedstawicieli jako członków zwyczajnych. W tym przypadku firma taka jest zwolniona z opłat za swoje członkostwo wspierające.
Członek wspierający opłacający składkę za swego przedstawiciela, za drugiego i każdego następnego przedstawiciela płaci połowę składki (600 zł /rok)
Wszelkie operacje na rachunku firmowym Biznes Partner nr 74 1020 3147 0000 8702 0076 6618, prowadzonym na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych przez PKO BP SA są do wglądu dla wszystkich Członków Stowarzyszenia.
Miesięczne wyciągi z rachunku firmowego Biznes Partner nr 74 1020 3147 0000 8702 0076 6618, prowadzonego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych przez PKO BP SA będą przesyłane e-mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia.

Aktualności

Żegnamy naszego Kolegę nie mogąc się pogodzić z jego odejściem. Szczególnie trudno jest powiedzieć żegnaj człowiekowi, który był zawsze życzliwy i pogodny, wspaniały kolega i prawdziwy fachowiec. Chętnie dzielił się swoją wiedza i był naszym wsparciem.

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 13 - 15.10.2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem.

Bezpłatny Webinar z Eugeniuszem Głowackim

Od 2025 roku instalacje energetycznego spalania paliw poniżej 50 MWh będą zobowiązane dotrzymywać standardów emisyjnych wynikających z implementacji Dyrektywy MPC (średnie źródła spalania paliw).
Głównym problemem dla tych instalacji będzie dotrzymanie standardów emisyjnych dla siarki. Dlatego podczas webinaru przedstawimy różnego rodzaju technologie odsiarczania spalin, podamy ich warunki techniczne oraz wady i zalety eksploatacji.
Jeżeli zastanawiasz się nad tym jaki sposób odsiarczania wybrać dla swojej instalacji webinar ten ukierunkuje Cię i pomoże w podjęciu decyzji.
Jeżeli eksploatujesz instalację powyżej 50 MWh – ten webinar też jest dla Ciebie.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki