Współpraca


Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

Pragniemy poinformować o bardzo ważnej dla nas rozpoczętej współpracy Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Zakres tematyczny

Aspekty ogólne badań powietrza (terminologia, jednostki miar, wytyczne pobierania próbek, ocena wyników, meteorologia); metody badań zawartości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz w gazach odlotowych ze stacjonarnych źródeł emisji.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS

13.040.01, 13.040.20, 13.040.40, 61.080

 

Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów

Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament MonitorynguMinisterstwo Infrastruktury i BudownictwaMinisterstwo RozwojuMinisterstwo ZdrowiaMinisterstwo Środowiska

 

Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej

CEN/SS S08, CEN/TC 264, CEN/WS 090, ISO/TC 146, ISO/TC 146/SC 1, ISO/TC 146/SC 3, ISO/TC 146/SC 4, ISO/TC 146/SC 5

Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z

CEN/SS S08, CEN/TC 264, CEN/WS 090, ISO/TC 146, ISO/TC 146/SC 1, ISO/TC 146/SC 3, ISO/TC 146/SC 4, ISO/TC 146/SC 5

 

Przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz
  •  +48226839686
  •  witkiew@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu
  • Polski Komitet Normalizacyjny
  • 00-050 Warszawa Ul. Świętokrzyska 14 B
Sektor normalizacyjny
  • Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
  • 00-050 Warszawa Ul. Świętokrzyska 14 B
  •  +4822 556 75 49
  •  wpnszs@pkn.pl

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

Żegnamy naszego Kolegę nie mogąc się pogodzić z jego odejściem. Szczególnie trudno jest powiedzieć żegnaj człowiekowi, który był zawsze życzliwy i pogodny, wspaniały kolega i prawdziwy fachowiec. Chętnie dzielił się swoją wiedza i był naszym wsparciem.

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 13 - 15.10.2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem.

Bezpłatny Webinar z Eugeniuszem Głowackim

Od 2025 roku instalacje energetycznego spalania paliw poniżej 50 MWh będą zobowiązane dotrzymywać standardów emisyjnych wynikających z implementacji Dyrektywy MPC (średnie źródła spalania paliw).
Głównym problemem dla tych instalacji będzie dotrzymanie standardów emisyjnych dla siarki. Dlatego podczas webinaru przedstawimy różnego rodzaju technologie odsiarczania spalin, podamy ich warunki techniczne oraz wady i zalety eksploatacji.
Jeżeli zastanawiasz się nad tym jaki sposób odsiarczania wybrać dla swojej instalacji webinar ten ukierunkuje Cię i pomoże w podjęciu decyzji.
Jeżeli eksploatujesz instalację powyżej 50 MWh – ten webinar też jest dla Ciebie.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki

If you’re looking to get authority websites to help you get a great dissertation from then you definately are generally in a very ideal location. People craft superior quality articles on line along with provide him or her promptly essay writers online