Cele i działania

Główne założenia naszej instytucji

1. Reprezentowanie Laboratoriów, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami, celem wypracowywania własciwych rozwiązan technicznych, merytorycznych, prawnych i organizacyjnych.

2. Przedstawianie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z pomiarami emisyjnymi.

3. Kreowanie platformy wymiany doświadcześ wsród członków Stowarzyszenia, ekspertów i audytorów, w zakresie metod i techniki pomiarów emisyjnych.

4. Wsparcie członków Stowarzyszenia w zakresie poszerzania wiedzy merytorycznej i technicznej oraz wdrażania nowych metod pomiarowych.

5. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i podwyższania świadomości ekologicznej członków Stowarzyszenia.

6. Dążenie do ujednolicenia wymagań stawianych laboratoriom przez organa administracji publicznej, instytucje i organizacje.

Realizacja celów stowarzyszenia

1. Występowanie z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji.

2. Konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomiarów emisji.

3. Udział w opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych.

4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej.

5. Organizacja spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagaństawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych.

6. Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

7. Organizacja badań międzylaboratoryjnych.

8. Wypracowanie jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowanie w celu ich przyjęcia.

9. Opracowanie tzw. listy dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowanie spisu podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria

10. Inspirowanie laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

Żegnamy naszego Kolegę nie mogąc się pogodzić z jego odejściem. Szczególnie trudno jest powiedzieć żegnaj człowiekowi, który był zawsze życzliwy i pogodny, wspaniały kolega i prawdziwy fachowiec. Chętnie dzielił się swoją wiedza i był naszym wsparciem.

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 13 - 15.10.2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem.

Bezpłatny Webinar z Eugeniuszem Głowackim

Od 2025 roku instalacje energetycznego spalania paliw poniżej 50 MWh będą zobowiązane dotrzymywać standardów emisyjnych wynikających z implementacji Dyrektywy MPC (średnie źródła spalania paliw).
Głównym problemem dla tych instalacji będzie dotrzymanie standardów emisyjnych dla siarki. Dlatego podczas webinaru przedstawimy różnego rodzaju technologie odsiarczania spalin, podamy ich warunki techniczne oraz wady i zalety eksploatacji.
Jeżeli zastanawiasz się nad tym jaki sposób odsiarczania wybrać dla swojej instalacji webinar ten ukierunkuje Cię i pomoże w podjęciu decyzji.
Jeżeli eksploatujesz instalację powyżej 50 MWh – ten webinar też jest dla Ciebie.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki

fastcashonline