Cele i działania

Główne założenia naszej instytucji

1. Reprezentowanie Laboratoriów, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami, celem wypracowywania własciwych rozwiązan technicznych, merytorycznych, prawnych i organizacyjnych.

2. Przedstawianie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z pomiarami emisyjnymi.

3. Kreowanie platformy wymiany doświadcześ wsród członków Stowarzyszenia, ekspertów i audytorów, w zakresie metod i techniki pomiarów emisyjnych.

4. Wsparcie członków Stowarzyszenia w zakresie poszerzania wiedzy merytorycznej i technicznej oraz wdrażania nowych metod pomiarowych.

5. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i podwyższania świadomości ekologicznej członków Stowarzyszenia.

6. Dążenie do ujednolicenia wymagań stawianych laboratoriom przez organa administracji publicznej, instytucje i organizacje.

Realizacja celów stowarzyszenia

1. Występowanie z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji.

2. Konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomiarów emisji.

3. Udział w opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych.

4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej.

5. Organizacja spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagaństawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych.

6. Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

7. Organizacja badań międzylaboratoryjnych.

8. Wypracowanie jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowanie w celu ich przyjęcia.

9. Opracowanie tzw. listy dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowanie spisu podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria

10. Inspirowanie laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 26 - 28 maja 2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem lub on-line.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki

fastcashonline