Cele i działania

Główne założenia naszej instytucji

1. Reprezentowanie Laboratoriów, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami, celem wypracowywania własciwych rozwiązan technicznych, merytorycznych, prawnych i organizacyjnych.

2. Przedstawianie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z pomiarami emisyjnymi.

3. Kreowanie platformy wymiany doświadcześ wsród członków Stowarzyszenia, ekspertów i audytorów, w zakresie metod i techniki pomiarów emisyjnych.

4. Wsparcie członków Stowarzyszenia w zakresie poszerzania wiedzy merytorycznej i technicznej oraz wdrażania nowych metod pomiarowych.

5. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i podwyższania świadomości ekologicznej członków Stowarzyszenia.

6. Dążenie do ujednolicenia wymagań stawianych laboratoriom przez organa administracji publicznej, instytucje i organizacje.

Realizacja celów stowarzyszenia

1. Występowanie z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji.

2. Konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomiarów emisji.

3. Udział w opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych.

4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej.

5. Organizacja spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagaństawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych.

6. Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

7. Organizacja badań międzylaboratoryjnych.

8. Wypracowanie jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowanie w celu ich przyjęcia.

9. Opracowanie tzw. listy dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowanie spisu podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria

10. Inspirowanie laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Materiały konferencyjne

Konferencja - 16 maja 2011

Obowiązki zakładów pracy w zakresie pomiarów emitowanych zanieczyszczeń – pomiary ciągłe , okresowe , wykonywane dla potrzeb PRTR. Jaką dokumentację przekazywać do instytucji kontrolujących?

Przyjazne linki

fastcashonline