XII Warsztaty Emisyjne.

26 – 28 maja 2021 w Zakopanem

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Powody dla których warto do nas dołączyć...

CZY JESTEŚ PEWIEN, ŻE WŁAŚCIWIE INTERPRETUJESZ PRZEPISY I WIESZ JAK DOSTOSOWAĆ SIĘ
DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ ?

 • Na XII Warsztatach Emisyjnych dowiesz się o stale rosnących wymaganiach prawnych i technicznych dotyczących monitoringu ciągłego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikających ze standardów emisyjnych, konkluzji BAT oraz norm technicznych
 • Dowiesz się jakie działania należy wdrożyć, aby pozostać w zgodności z prawem i normami technicznymi
 • Spotkasz się z wysokiej klasy Ekspertami, z którymi przedyskutujesz najistotniejsze i problematyczne zagadnienia związane z tematyką warsztatów i nie tylko.
 • Otrzymasz „na tacy” esencję wiedzy prawnej, normatywnej i technicznej o monitoringu ciągłym procesów spalania.

DLACZEGO WARTO:

 • To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.
 • Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.
 • Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co będzie skutkować lepszym zrozumieniem wymagań i pozwoli prawidłowo formułować zapytania ofertowe, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert.
 • Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwagi i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przed przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów.

BIORĄC UDZIAŁ W XII WARSZTATACH EMISYJNYCH:

 • Rozwiejesz wątpliwości – uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w zakresie kontroli dotrzymania standardów emisyjnych i BAT AELs do realizacji wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT.
 • Zdobędziesz wiedzę – poznasz swoje obowiązki w zakresie nowych wymagań pomiarowych emisji zanieczyszczeń
  do powietrza, dzięki czemu będziesz działał zgodnie z prawem i unikniesz kar.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń, które pomogą Ci skutecznie ograniczyć nadmierną emisję zanieczyszczeń do powietrza z Twojej instalacji. Dzięki temu podejmiesz właściwe inwestycje mające na celu dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych oraz BAT AELs.
 • Uzyskasz informację jak dobrać nowe systemy AMS i jakie wymagania techniczne w związku z tym należy spełnić, co zaowocuje niską awaryjnością systemu i uniknięciem kar za niedotrzymywanie wymagań prawnych.
 • Dowiesz się jakie wymagania powinno spełniać laboratorium kontrolujące pracę AMS, co ułatwi Ci określenie wymagań w zapytaniu ofertowym.
 • Poznasz jakie kompetencje leżą po stronie instytucji kontrolujących i wydających pozwolenia w zakresie nadzoru nad AMS-ami.

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy!Aktualności

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 26 - 28 maja 2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem lub on-line.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki